Terminale płatnicze

Oferujemy terminale płatnicze w Programie Polska Bezgotówkowa dla naszych klientów

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa zapewniamy:

 • 0 PLN za dzierżawę terminala płatniczego przez rok,
 • 0 PLN kosztów transakcji do 100 000 PLN,
 • 0 PLN za instalację,
 • 0 PLN za szkolenie,
 • Nawet 3 terminale gratis

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

Warunkiem przystąpienia do programu jest:

 • Przez co najmniej 12 miesięcy przed podpisaniem umowy przedsiębiorca nie oferował usług płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, w tym w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności on-line.
 • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.
 • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.
 • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.) w zakresie w jakim przystępuję do Programu.
 • Przedsiębiorca podpisze umowę najmu oraz oświadczenie akceptanta w ramach programu wsparcia obrotu bezgotówkowego.

Dzierżawa terminala już od 16zł netto miesięcznie!
Prowizja już od 0,52% za transakcję!

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na poczet:

 • Dzierżawy terminala przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 • Opłat z tytułu prowizji od transakcji (OA) do wartości 100.000 PLN na jeden terminal.
 • Brak minimalnego progu obrotu.
 • Każdy przedsiębiorca w ramach programu może zamówić nawet 3 terminale.

Umowa może zostać podpisana na okres 12 miesięcy lub dłuższy. W przypadku umowy na czas określony, dłuższy niż 12 miesięcy lub na czas nieokreślony, po pierwszych 12 miesiącach dofinansowania obowiązują warunki cenowe określone w umowie, zgodnej z podpisanym cennikiem.

W ramach obsługi systemów płatniczych zapewniamy Państwu:

 • 0 PLN za instalację terminala płatniczego, 
 • 0 PLN za szkolenie pracowników w zakresie akceptacji kart płatniczych i obsługi terminala płatniczego w trakcie instalacji, 
 • 0 PLN za telefoniczną pomoc techniczną,
 • 0 PLN za opiekę serwisową.

Plusy dla przyjmujących płatności kartą:

 • Zwiększenie przychodów – klienci płacąc kartą, kupują więcej
 • Zwiększenie bezpieczeństwa
 • Zmniejszenie kosztów obsługi gotówki
 • Pozyskanie nowych klientów oraz utrzymanie obecnych